Nghĩa vụ của bên bán

- Nghĩa vụ giao hàng

+ Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng: Bên bán phải giao hàng đúng đối tượng và chất lượng theo thỏa thuận. Chất lượng của hàng hóa có thể được thỏa thuận hoặc xác định theo nhiều cách khác nhau: theo mẫu, theo mô phỏng, trên cơ sở tiêu chuẩn hóa, theo giám định,… Hàng hóa phải đảm bảo không có các khuyết tật có thể nhìn thấy được khi bàn giao (khuyết tật bên ngoài) và cả những khuyết tật không thể nhìn thấy ngay được mà chỉ có thể phát hiện trong quá trình sử dụng (khuyết tật ẩn giấu bên trong).

Giao đúng số lượng hàng đã thỏa thuận: Trong trường hợp bàn giao số lượng ít hơn, bên mua có quyền hoặc chấp nhận số lượng ít hơn đó, hoặc yêu cầu bàn giao nốt phần còn lại, hoặc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Việc bên mua tiếp nhận tài sản với số lượng ít hơn mà không có ý kiến khiếu nại gì thì được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi số lượng hàng hóa trong hợp đồng. Trong trường hợp bên bán giao hàng với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên mua có quyền từ chối nhận phần hàng hóa giao thừa, bên bán phải nhận lại số hàng thừa và chịu mọi chi phí liên quan. Nếu bên bán nhận số hàng thừa thì phải thanh toán số hàng này theo giá do các bên thỏa thuận.

Giao hàng đúng thời hạn và địa điểm: Các bên thường thỏa thuận về thời điểm giao hàng trong hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận vấn đề này trong hợp đồng thì áp dụng quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Nếu các bên không thỏa thuận về thời điểm giao hàng cụ thể mà chỉ nêu thời hạn giao hàng thì bên bán có thể giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải báo trước cho bên mua. 

- Nghĩa vụ bảo hành và từ chối bảo hành hàng hóa

+ Bảo hành: Trong một thời hạn nhất định, bên bán phải chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi đã giao hàng hóa cho bên mua.

+ Quyền từ chối bảo hành

  • Hàng không có tem của Công ty NET IT, nhà phân phối.
  • Tem bị rách, tẩy xóa (Trường hợp không có tem thì phải có phiếu bảo hành theo Serial Number)
  • Không bảo hành nếu do lỗi người dùng (ngập nước, hoen ố, sứt mẻ,....)
  • Hàng đã mua NET IT không chấp nhận đổi lại lấy tiền (khách hàng có thể đổi sang mã khác)

Nghĩa vụ của bên mua

- Nghĩa vụ nhận hàng: Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận với bên bán. Đồng thời kiểm tra hàng hóa theo đúng số lượng trên phiếu giao hàng

- Nghĩa vụ thanh toán: Sau khi kiểm tra đủ số lượng và hàng hóa được bên bán giao.Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán (phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm thanh toán, trình tự và thủ tục thanh toán)

 

                                                                                                                                       Công ty TNHH Thương Mại NET IT

                                                                                                                                                     Trân trọng cảm ơn!

Hotline: 0968381818
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)